Θέση εργασίας στη «σχεδία»- Συντονιστής Συνεργασιών, Εταιριών & Ιδρυμάτων

Περιγραφή Θέσης:
O/Η Συντονιστής Συνεργασιών, Εταιριών & Ιδρυμάτων (High Value Fundraising Coordinator) υλοποιεί όλο το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του τμήματος Ανεύρεσης Πόρων και αναφερέται στην Διευθύντρια Ανάπτυξης & Συνεργασιών (Head of Fundraising). Υποστηρίζει το πλάνο Ανεύρεσης Πόρων από: α. εταιρείες, β. Ιδρύματα, γ. ιδιώτες με στόχο να χρηματοδοτήσει όλα τα προγράμματα της «σχεδίας» και συγκεκριμένα την πώληση του περιοδικού και την ενδυνάμωση των πωλητών του, το «σχεδία home», το «σχεδία αρτ», τα καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα και όλα τα νέα προγράμματα, αναζητώντας δωρεές και υποστήριξη οικονομική και σε είδος.

Κύριες αρμοδιότητες:
Υποστήριξη/ υλοποίηση ετήσιου στρατηγικού πλάνου ανεύρεσης πόρων:
• Υποστήριξη όλων των ενεργειών του στρατηγικού πλάνου ανεύρεσης πόρων από εταιρείες, Ιδρύματα και ιδιώτες δωρητές
• Στενή παρακολούθηση budget του πλάνου με τακτικές αναφορές εσόδων, εξόδων στον/στην Head of Fundraising και τον/ την Operations Manager
• Παρακολούθηση των συμφωνημένων key performance indicators

Δημιουργία προτάσεων για όλους τους δωρητές:
• Αναγνώριση αναγκών χρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων (περιοδικό και πωλητές, «σχεδία αρτ», «σχεδία home», αθλητικά και πολιτιστικά events, νέα προγράμματα)
• Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας με δωρητές σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος και των προγραμμάτων συνολικά
• Δημιουργία/ συγγραφή προτάσεων και έγκαιρη υποβολή
• Συντονισμός για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με το τμήμα Προγραμμάτων και την έγκαιρη, ορθή αποστολή απολογισμού
• Συντονισμός με τον Operations Manager για την έγκαιρη, ορθή αποστολή οικονομικών reports

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Πτυχίο σε marketing, επικοινωνία, διοίκησης επιχειρήσεων ή σχετικό με ανεύρεση πόρων για οργανισμούς
✅ Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχες θέσεις
✅ Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων για ανεύρεση πόρων
✅ Καλή γνώση διαχείρισης οικονομικών, budgets
✅ Οργανωτικές δεξιότητες
✅ Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
✅ Δεξιότητες παρουσίασης του οργανισμού και των προτάσεων
✅ Εξαιρετική χρήση γραπτού και προφορικού λόγου σε Ελληνικά και Αγγλικά
✅ Εξαιρετική κατανόηση και γνώση του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος
✅ Ευγένεια και σεβασμός σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις – ύψιστη εργασιακή ηθική και συνέπεια

*** Θερμή παράκληση η αποστολή του βιογραφικού να σταλεί μέχρι και τις 14/06/23 στο cv@shedia.gr και στο θέμα του email να αναγράφεται ο τίτλος της θέσης. Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα αποσταλλούν στo cv@shedia.gr και θα συνοδεύονται από cover letter. Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στη θέση. ***