ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SHEDIART.GR

Ο δικτυακός τόπος www.shediahome.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα (αμφότερα καλούμενα στο εξής και ως «Δικτυακός Τόπος») ανήκουν στην Κοινωνική Συνεταιριστική Σχεδία Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «σχεδία» («σχεδία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», αναφερόμενη στο εξής ως «Σχεδία»), που εδρεύει στην  Αθήνα, επί της οδού Νικίου 2, τηλέφωνο 2130231220. Η Σχεδία προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου και του ηλεκτρονικού της καταστήματος με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης», «πελάτης» ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οι παρακάτω Όροι Χρήσης διασφαλίζουν την ορθή χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας και των διαδικασιών αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Σχεδία και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Για το λόγο αυτό, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Σχεδίας και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους.

Πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να πραγματοποιήσετε νόμιμες συναλλαγές στον Δικτυακό Τόπο. Η εγγραφή σας και η υποβολή παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.

Η Σχεδία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, ενημερώνοντας τους επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης. Οι χρήστες οφείλουν με δική τους ευθύνη να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή των παρόντων Όρων. Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και του ηλεκτρονικού του καταστήματος σε επόμενο χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των Όρων Χρήσης δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.

 

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1       Μπορείτε αν θέλετε, να επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο, να περιηγηθείτε σε αυτόν, να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες και να αναζητήσετε προϊόντα χωρίς εγγραφή και χωρίς χρέωση.

  1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

2.1       Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

2.2       Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλετε να εξασφαλίζετε τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασής σας (password) και την τυπική έξοδό σας από τον Δικτυακό Τόπο (logout) μετά από κάθε χρήση. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Η Σχεδία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

2.3       Ο Δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή παραβίαση του νόμου από τον κάτοχό του.

2.4       Εάν κάποιος πελάτης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση info@shediart.gr.

 

  1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δικτυακού τόπου, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1       Ο Δικτυακός Τόπος www.shediahome.gr και το ηλεκτρονικό του κατάστημα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Σχεδίας και των συνεργατών της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

4.2       Η Σχεδία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, άρθρων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου) στον βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα/δικαιούχους. Μέρος του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου μπορεί να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τα χρησιμοποιεί η Σχεδία. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Δικτυακού Τόπου και των περιεχομένων του με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, επαναδημοσίευση με ή χωρίς αναφορά στον Δικτυακό Τόπο και με οποιονδήποτε τρόπο, του πάσης φύσεως περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, η παραπλάνηση του κοινού ως προς την προέλευσή του από άλλη πηγή καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του. Τυχόν αναπαραγωγή, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Σχεδίας ή με τους ενδεδειγμένους τρόπους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, δηλαδή με απευθείας κοινοποίηση προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα οποία συνδέται ο Δικτυακός Τόπος.

4.3       Όλα τα εμπορικά σήματα που περιέχονται ή εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Σχεδίας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς τη γραπτή άδεια της Σχεδίας. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

4.4       Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση info@shediart.gr.

 

  1. ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

5.1       Η αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί σύμβαση πώλησης από απόσταση με την έννοια του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σχετικά με τις τιμές, τη διαδικασία πληρωμής και αποστολής των προϊόντων, καθώς και το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Μπορείτε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης ή επιλέγοντας προβολή των προϊόντων ανά κατηγορία.

5.2       Τιμές – Πληροφορίες. Για κάθε προϊόν παρέχονται ορισμένες πληροφορίες όπως η τελική τιμή του με Φ.Π.Α., περιγραφή, κωδικός προϊόντος, διαθέσιμα χρώματα και διαστάσεις, τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά  κλπ. Οι τιμές ισχύουν για όσο διάστημα αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο και τυχόν αλλαγές δεν επηρεάζουν τις ήδη υποβληθείσες παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση ισχύουσα θεωρείται η τιμή που αναφέρεται κατά την στιγμή της παραγγελίας. Μπορείτε να προσθέσετε στο «καλάθι» σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Όταν είστε έτοιμοι να ολοκληρώσετε την παραγγελία (“Checkout”) υπολογίζονται χωριστά τα έξοδα αποστολής και αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής, μπορείτε πλέον να υποβάλετε παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής, επιλέγοντας το κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας».

5.3 Τρόποι πληρωμής. Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

1) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN GR92 0110 1460 0000 1460 0228 614

SWIFT BIC: ETHNGRAA

2) Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, χρησιμοποιώντας Visa, Mastercard ή American Express.

3) Με paypal, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συνδεδεμένη κάρτα, πιστωτική ή χρεωστική.

4) Με αντικαταβολή σε μετρητά, καταβάλλοντας το αντίτιμο της παραγγελίας σας στο συνεργαζόμενο courier. Η αντικαταβολή χρεώνεται 1,50 € ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας.

5.4 Χρόνος αποστολής. Ο χρόνος εκτέλεσης των παραγγελιών είναι άμεσος από την στιγμή που το προϊόν είναι διαθέσιμο και έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή της παραγγελίας. 

Εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, η αποστολή γίνεται με EΛΤΑ courier, εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της πληρωμής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα επικοινωνήσει μαζί σας το Τμήμα Παραγγελιών της Σχεδίας για να σας ενημερώσει για το χρόνο παράδοσης.

Για παραγγελίες εντός Αττικής ο χρόνος παράδοσης είναι η επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημέρα που θα παραδώσουμε το προϊόν στην ΕΛΤΑ courier. Για παραγγελίες εκτός Αττικής η παράδοση γίνεται εντός 1-2/3 εργάσιμων ημερών. Για απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος κατά 1-2 ημέρες.

Ειδικά για το περιοδικό δρόμου “σχεδία”, η αποστολή του θα  γίνεται ταχυδρομικώς εντός πέντε (5) ημερών από την κυκλοφορία του τεύχους.

Εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 και των γενικότερων περιορισμών στις μετακινήσεις και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών η παράδοση των παραγγελιών ενδέχεται να καθυστερήσουν.

5.5 Κόστος αποστολής.

Για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων μας (πλην των φωτιστικών) το κόστος αποστολής και συσκευασίας είναι 3,5 €. Για την κατηγορία των φωτιστικών μας το κόστος αποστολής και συσκευασίας είναι 14 €. Για αποστολές στο εξωτερικό το κόστος αποστολής και συσκευασίας είναι 26 €. Η αποστολή με αντικαταβολή έχει πρόσθετη χρέωση 1,50 €. 

5.6       Δικαίωμα υπαναχώρησης. Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994, εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς αιτιολόγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των προϊόντων που αγοράσατε. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να αποστείλετε στην Σχεδία μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή, φαξ ή e-mail στη διεύθυνση info@shediart.gr, όπως το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης  που σας παρέχουμε, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

5.7       Συνέπειες υπαναχώρησης. Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησής σας από την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα σας επιστρέψουμε το τίμημα των προϊόντων που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής τους σε εσάς. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών αφότου η Σχεδία έχει λάβει πίσω τα προϊόντα σε άψογη κατάσταση και χωρίς αυτά να έχουν φθαρεί ή χρησιμοποιηθεί, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (ετικέτες, σφραγισμένες συσκευασίες αν υπάρχουν) και εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης). Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε στην Σχεδία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την αγορά. Η δαπάνη επιστροφής των προϊόντων βαρύνει εσάς, εκτός εάν αποδεικνύεται υπαιτιότητα της Σχεδίας για την υπαναχώρηση (π.χ. λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας ή ελαττωματικό προϊόν).

5.8 Αλλαγές – Ακυρώσεις – Παράπονα Αλλαγές στα προϊόντα που αγοράσατε μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός 14 ημερών από την αγορά, με την απόδειξη αγοράς τους και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταστραφεί οι ετικέτες που τα συνοδεύουν. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο προϊόν, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε μέσω e-mail στο info@shediart.gr προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε. Για την ακύρωση της παραγγελίας σας μέχρι τη στιγμή που θα ειδοποιηθείτε ότι έχει αποσταλεί, καθώς και για οποιοδήποτε παράπονο έχετε σε σχέση με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη διεύθυνση info@shediart.gr δηλώνοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας, το πρόβλημα που προέκυψε και τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να σας βοηθήσουμε. Η Σχεδία θα απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

 

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

6.1       Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Σχεδία για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Σχεδία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Σχεδία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οποιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

6.2       Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Σχεδία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που οι συνδεόμενοι δικτυακοί τόποι προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

 

  1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

7.1       Όλο το περιεχόμενο του shediahome.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος (πληροφορίες, άρθρα, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του, παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

7.2       Προβαίνετε σε χρήση του Δικτυακού Τόπου με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η Σχεδία και οι συνεργάτες της δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή ηθική) προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του Δικτυακού Τόπου ή με τυχόν αδυναμία παροχής προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, καθώς και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1       Η Σχεδία στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώριση των δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η Σχεδία ευθύνεται μόνο για τα πραγματικά ελαττώματα και τις συνομολογημένες ιδιότητες των προϊόντων κατά τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ στο βαθμό και το μέτρο που η τα ελαττώματα ή η έλλειψη ιδιοτήτων οφείλεται σε υπαιτιότητα της Σχεδίας.

8.2       Χρήση των προϊόντων. Η ευθύνη για την χρήση των προϊόντων που πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Δικτυακού Τόπου, βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή. Πριν την χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που αγοράσατε από τον Δικτυακό Τόπο, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να τηρήσετε επακριβώς τις τυχόν οδηγίες χρήσης, καθαρισμού ή συντήρησής του, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Η Σχεδία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης προϊόντος.

8.3       Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενημερωτικές ενότητες του Δικτυακού Τόπου έχουν αποκλειστικά γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα. Το shediahome.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή επιστημονική ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη της Σχεδίας. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Σχεδία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του shediahome.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

8.4       Ευθύνη χρηστών. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι  ευθύνονται έναντι της Σχεδίας για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους παρόντες Όρους χρήσης.

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου και οι όροι συναλλαγής του Ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ και της Σχεδίας και του επισκέπτη ή χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.shediahome.gr και του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού καταστήματος.