Θέση εργασίας στο «σχεδία home»-Chef

Περιγραφή εργασίας – Chef

O/Η Chef του «σχεδία home» μελετάει και σχεδιάζει τις συνταγές του μενού, κοστολογεί, υπολογίζει τα αποθέματα, ετοιμάζει τη λίστα παραγγελίας, συντονίζει και εκπαιδεύει το προσωπικό της κουζίνας, μαγειρεύει και επιβλέπει την παρασκευή υψηλής ποιότητας φαγητών και σνακς για το «σχεδία home». Κύριος στόχος του/ της είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας, θρεπτικών, υγιεινών εδεσμάτων που θα ενθουσιάζουν τους επισκέπτες μας!

Τύπος σύμβασηςΑόριστη
Αναφέρεται σε«Σχεδία home» Manager
Λοιπές συνεργασίεςΠροσωπικό κουζίνας, προσωπικό μπάρας και σέρβις
Κύριες αρμοδιότητεςΠεριγραφή

Δημιουργία και ανανέωση μενού
που να αναποκρίνεται στις
ανάγκες της περιοχής, του
χώρου και των επισκεπτών

· Αξιολόγηση υπάρχοντος μενού
· Δημιουργία νέων προτάσεων εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο
· Κοστολόγηση
· Εκπαίδευση κουζίνας
· Συντονισμός και υποστήριξη για ανεύρεση πρώτων υλών
· Δημιουργία πρότασης παρουσίασης πιάτω
Καθημερινή δημιουργία
εξαιρετικών, υψηλής ποιότητας
εδεσμάτων

· Καθημερινή επίβλεψη και παραγωγή σνακς και φαγητών
· Έγκαιρη επικοινωνία για πιάτα ημέρας σε προσωπικό και μενού
· Σωστή προετοιμασία κουζίνας με στόχο την εξασφάλιση άριστης και έγκαιρης παράδοσης πιάτων στους επισκέπτες
· Δυνατότητα προσαρμογής πιάτων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των επισκεπτών (πχ. αφαίρεση ενός συστατικού, λιγότερο αλάτι κ.ο.κ)
Επίβλεψη σωστής λειτουργίας
κουζίνας

· Καθημερινός συντονισμός εργασιών καθαριότητας και συντήρησης μηχανημάτων
· Άμεση επικοινωνία δυσλειτουργιών σε αρμόδιο συντήρησης
· Καταγραφή αποθέματος εργαλείων κουζίνας
· Αυστηρή διασφάλιση όλων των μέτρων υγιεινής της κουζίνας καθώς και των μέτρων προστασίας από Covid 19

Management προσωπικού
κουζίνας

· Συνεχής επίβλεψη και εκπαίδευση προσωπικού κουζίνας
· Σωστό delegation αρμοδιοτήτων στο προσωπικό κουζίνα
Stock management
· Καθημερινή καταγραφή αναγκών και επικοινωνία σε Manager
· Απόρριψη υλικών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον
· Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών και μηχανημάτων

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Πτυχίο από σχολή μαγειρικής

✅ Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχες κουζίνες

✅ Portfolio δημιουργικών, μοναδικών συνταγών

✅ Άριστη γνώση χειρισμού μηχανημάτων κουζίνας

✅ Ηγετικές δεξιότητες

✅ Οργανωτικές δεξιότητες

✅ Δημιουργικές δεξιότητες

✅ Άριστη διαχείριση κρίσεων και απρόβλεπτων ζητημάτων

✅ Διατήρηση ψυχραιμίας σε όλες τις περιπτώσεις

✅ Multitasking

✅ Ευγένεια και σεβασμός σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις – ύψιστη εργασιακή ηθική και συνέπεια

✅ Εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης χρόνου

✅ Συνεχής ενημέρωση σε σχέση με τις νέες τάσεις της μαγειρικής

✅ Άριστη γνώση υγειονομικών πρωτοκόλλων

*** Θερμή παράκληση η αποστολή του βιογραφικού να σταλεί μέχρι και τις 31/12/22 στο cv@shedia.gr ****