Όροι συμμετοχής για τον παιδικό διαγωνισμό σκίτσου της «σχεδίας»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

H «Διογένης ΜΚΟ» («σχεδία») που εδρεύει στη Νικίου 2 & Κολοκοτρώνη 56, 10560, σε συνεργασία με την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας (οδός  94, de Montbrillant 94, 1202) και διατηρεί κεντρικό γραφείο στην Ελλάδα στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα, διοργανώνει Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής με θέμα «Σπίτι». 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στους ιστοτόπους της διοργανώτριας www.shedia.gr και shediahome.gr  (εφεξής «Ιστότοποι της διοργανώτριας»).

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, προτρέπουμε το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό να επισκέπτεται τους ιστότοπους www.shedia.gr και shediahome.gr, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα παιδιά ηλικία 5-12 ετών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό τα παιδιά εργαζόμενων των διοργανωτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από 28/09/2022 και ώρα 9:00 έως και 4/11/2022 και ώρα 23:59. Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της επιλογής ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού.

Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό και οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στους ιστότοπους της «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ», οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στους ιστότοπους της διοργανώτριας.

Οποιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το διαγωνισμό θα αναρτώνται στους ιστότοπους της διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στους ιστότοπους και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τους ιστότοπους της διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.


4. Τρόπος Συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποδώσουν δημιουργικά το θέμα «ΣΠΙΤΙ». Κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος μόνο με μία (1) ζωγραφιά. Η ζωγραφιά μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε χαρτί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι τεχνικές/υλικά ζωγραφικής όπως ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, ακουαρέλες, μικτές τεχνικές κ.λ.π. Οι διαστάσεις του να είναι τουλάχιστον 20 εκ. x 20 εκ.

Η συμμετοχή των παιδιών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. Η ηλεκτρονική αποστολή του έργου πρέπει να γίνεται από γονέα/κηδεμόνα που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού και συνεπάγεται την συναίνεσή του/της για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού σε περίπτωση διάκρισής του/της. Σε περίπτωση υποβολής συμμετοχής από σχολείο, συνεπάγεται ότι το σχολείο έχει εξασφαλίσει και διατηρεί, σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού, τις υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/τριών που αφορούν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό και τη δημοσιοποίηση της ζωγραφιάς και των στοιχείων τους σε περίπτωση που το έργο των παιδιών διακριθεί.

Για την υποβολή των έργων αποστέλλεται με email στο contest@shedia.gr φωτογραφία ή σκανάρισμα της ζωγραφιάς. Tο θέμα να γράφει «Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής της “σχεδίας” 2022». Το αρχείο θα πρέπει να είναι jpg, υψηλής ανάλυσης, 2Mb έως 4Mb. Οι ζωγραφιές θα πρέπει να φυλάσσονται και να μην δημοσιοποιούνται μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε δεύτερο χρόνο, θα ζητηθεί η αποστολή των επιλεγμένων πρωτότυπων έργων για την έκθεση, τα οποία δεν θα επιστραφούν.

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να αποστείλουν μαζί με την ζωγραφιά: 1) όνομα παιδιού 2) ηλικία 3) όνομα γονέα/κηδεμόνα 4) στοιχεία επικοινωνίας 5) αν συμμετέχει μέσω σχολείου. 

Συμμετοχές που δεν πληρούν έναν ή και περισσότερους από τους όρους συμμετοχής δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή.

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, τιμητικοί έπαινοι. Οι 20 συμμετοχές που θα διακριθούν, θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο «σχεδίαhome» και 1 συμμετοχή θα επιλεγεί για να παρουσιαστεί ως εξώφυλλο σε επόμενο τεύχος της «σχεδίας». Επιλογή από τις συμμετοχές που θα διακριθούν θα προβληθούν στους ιστότοπους του διοργανωτή «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ», στο περιοδικό «σχεδία» και στα social media του καθώς και καθώς και στους ιστότοπους και τα social media της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

Η συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς/κηδεμόνες ή το σχολείο.

6. Αξιολόγηση:

Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από το προσωπικό των διοργανωτών «σχεδία» και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) καθώς και πρόσωπα της επιλογή τους με κριτήριο την συνάφειά τους με τα εικαστικά. Τα παραχθέντα έργα των παιδιών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στους ιστότοπους της «σχεδίας» στις 7 Δεκεμβρίου 2022 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email. 

7. Προσωπικά δεδομένα:

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος, θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες, κατά περίπτωση, κανόνες προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα την ελληνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EE 2016/679) για την Σχεδία (Διογένης ΑΜΚΕ) και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.   

Η ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  διατηρούν το δικαίωμα να περιλάβουν τις υποβληθείσες ζωγραφιές σε μελλοντικές εκδόσεις(π.χ. ημερολόγιο με τις ζωγραφιές των παιδιών). ή να τις αναρτήσουν στους ιστότοπούς τους  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την «σχεδία» (Διογένης ΑΜΚΕ) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και στη δημοσίευση του ονόματος τους, της ηλικίας τους και της σχολικής βαθμίδας τους. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, της παρουσίασης της έκθεσης παράδοσης, της έκδοσης του τεύχους, της αποστολή των βεβαιώσεων καθώς και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 17:00, μέσω e-mail στο contest@shedia.gr.

Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας) επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «σχεδία» στο 2130231220 ή στο contest@shedia.gr