Θέση εργασίας στη «σχεδία»- Programs Officer

Περιγραφή εργασίας

O/Η Programs Officer υλοποιεί τα υφιστάμενα κοινωνικά προγράμματα («αόρατες διαδρομές», «ένας καφές σε περιμένει») και υποστηρίζει τις υπάρχουσες αθλητικές ομάδες της «σχεδίας» (πετάνγκ και ποδοσφαίρου). Παράλληλα αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, διαμορφώνοντας τις απαραίτητες συνεργασίες με οργανώσεις και άλλους φορείς, προσελκύοντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να ωφεληθούν διαμορφώνοντας το υποστηρικτικό τους πλαίσιο. Συνεργάζεται στενά με την Head of Programs, το τμήμα του Fundraising και με το τμήμα Επικοινωνίας.

Τύπος σύμβασης Αόριστη
Αναφέρεται σε Head of Programs
Direct reports
Λοιπές συνεργασίες Εξωτερικές: Οργανώσεις, φορείς, δήμοι, περιφέρειες, εταιρείες, κοινό Εσωτερικές: ωφελούμενοι, τμήμα Επικοινωνίας, τμήμα Ανεύρεσης Πόρων, Operations Manager

Κύριες αρμοδιότητες Περιγραφή
Ανάπτυξη και υλοποίηση «αόρατων διαδρομών» ◼ Επιλέγει και εκπαιδεύει πωλητές που λειτουργούν ως οδηγοί
◼ Δημιουργεί συνοδευτικό υλικό
◼ Δημιουργεί ένα σύστημα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες
◼ Δημιουργεί νέες διαδρομές σε συνεργασία και με άλλους φορείς και οργανώσεις
Υλοποίηση όλων των αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων της «σχεδίας» ◼ Διασυνδέεται με οργανώσεις για την προσέλκυση ανθρώπων στις αθλητικές δράσεις και προγράμματα
◼ Εκπαιδεύει και παρακολουθεί την ομάδα ποδοσφαίρου, εστιάζοντας στη διασκέδαση αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων.
◼ Εκπαιδεύει και παρακολουθεί την ομάδα πετάνγκ, εστιάζοντας στη διασκέδαση αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων.
◼ Αναλαμβάνει το σχεδιασμό της συμμετοχής της ομάδας της «σχεδίας» τον Μαραθώνιο και Ημιμαραθώνιο Αθήνας
◼ Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των τουρνουά ποδοσφαίρου, εγχώριων και παγκόσμιων
Σχεδιάζει και υλοποιεί τα νέα προγράμματα της «σχεδίας» ◼ Συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό νέων προγραμμάτων (καταγραφή αναγκών, αντίκτυπος, στόχοι, προϋπολογισμός, ομάδες απεύθυνσης)
◼ Δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες που στηρίζουν/ συμμετέχουν στα προγράμματα
◼ Διασυνδέεται με οργανώσεις για την προσέλκυση ανθρώπων στα νέα προγράμματα
◼ Αναλαμβάνει την υλοποίηση και την υποστήριξη των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών
◼ Δουλεύει στενά με τους ανθρώπους, καταγράφοντας τις ανάγκες τους, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πλάνο ενδυνάμωσης
Εκτελεί το πλάνο αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποιεί ◼ Αξιολογεί τα προγράμματά του βάσει των Key Performance Indicators που θα παρακολουθούν συστηματικά και στρατηγικά τον αντίκτυπο των προγραμμάτων
◼ Εξάμηνη και ετήσια αξιολόγηση με βάση τους παραπάνω δείκτες
◼ Αναφορά, παρουσίαση ευρημάτων και δημιουργία εναλλακτικού πλάνου με διορθωτικές κινήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο
Στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της «σχεδίας» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της οργάνωσης συνολικά ◼ Συνεργάζεται στενά με το τμήμα Ανεύρεσης Πόρων για τη δημιουργία προτάσεων που αφορούν στα προγράμματά του/της
◼ Συνεργάζεται στενά με το τμήμα Επικοινωνίας για την παραγωγή υλικού/ κειμένων που αφορούν τα προγράμματά του/της
◼ Συνεργάζεται στενά με τον Operations Manager για θέματα budgeting, reporting

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Πτυχίο κοινωνικών επιστημών

✅Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχες θέσεις

✅Άμεση εμπειρία στη διαχείριση ευάλωτων ομάδων

✅Εμπειρία στην υποστήριξη προτάσεων για την ανεύρεση πόρων

✅Οργανωτικές δεξιότητες

✅Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας

✅Άριστη διαχείριση κρίσεων και απρόβλεπτων ζητημάτων

✅Εξαιρετική κατανόηση και γνώση του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος

✅Ευγένεια και σεβασμός σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις – ύψιστη εργασιακή ηθική και συνέπεια

*Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα συνοδεύονται από cover letters και θα είναι εμπρόθεσμα.

Αποστολή βιογραφικού στο cv@shedia.gr μέχρι 21/4/22