Θέση εργασίας στη “σχεδία”-Γραμματειακή υποστήριξη

Αρμοδιότητες:

Διαχείριση εισερχόμενων κλήσειων & e-mails
Συντονισμός και προγραμματισμός συναντήσεων
Καθήκοντα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και παροχής βασικών πληροφοριών.
Οργάνωση και θα ταξινόμηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
Καταχώρηση στοιχείψν και έκδοση παραστατικών μέσω Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού(ERP)

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης

✅ Άριστη γνώση MS office (word, outlook, power point)

✅ Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες

✅ Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία

✅ Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών (multitasking)

✅ Γνώση του PYLON ERP ή αντίστοιχου Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού.

✅ Επιθυμία για κοινωνική προσφορά και αγάπη για τον άνθρωπο.

✅ Δυνατότητα άμεσης ανάληψης καθηκόντων.

Παροχές:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή (09:00-17:00)
Δυνατότητες ενίσχυσης των προσωπικών σου δεξιοτήτων μέσω της παροχής σεμιναρίων πάνω στη χρήση διαφόρων λογισμικών.
Άριστο εργασιακό περιβάλλον εργασίας σε έναν Οργανισμό με Κοινωνική χαρακτήρα και αποστολή.

*** Θερμή παράκληση η αποστολή του βιογραφικού να σταλεί μέχρι και τις 16/01/23 στο cv@shedia.gr και στο θέμα του email να αναγράφεται ο τίτλος της θέσης. ***