Θέση εργασίας στη «σχεδία»-Sales & Marketing Executive

Αρμοδιότητες:
✔ Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων σε επίπεδο B2B και συμμετοχή σε εκθέσεις για την προώθηση των διαφόρων projects.
✔ Διεκπεραίωση/εκτέλεση παραγγελιών εταιρικών ή μη δώρων που προέρχονται από τις ήδη συνεργασίες με εταιρείες, ιδρύματα, φορείς κλπ.
✔ Έλεγχος όλων των λειτουργιών των πωλήσεων µε σκοπό την ικανοποίηση των προκαθορισμένων στόχων πωλήσεων.
✔ Συμμετοχή στο λανσάρισα, την τιμολόγηση, την διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων, σε συνεργασία µε τους διαφημιστικούς πράκτορες.
✔ Εξασφάλιση της έγκαιρης προετοιμασίας των ενημερωτικών εκθέσεων πωλήσεων, εμπορικών µελετών και στατιστικών, προωθητικού υποστηρικτικού υλικού, προϋπολογισμών και παρουσιάσεων.
✔ Παροχή προτάσεων και εφαρμογή μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων μάρκετινγκ, σχεδίων και προϋπολογισμών.
✔ Ανάπτυξη και διατήρηση επαφών µε αντιπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και εξωτερικών φορέων.
✔ Συντονισμός συναντήσεων και παρουσιάσεων µε στελέχη της εταιρείας και εξωτερικούς φορείς.

Προσόντα:
◾ Πτυχίο Πανεπιστημίου.
◾ Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοιες θέσεις.
◾ Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
◾ Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι και 17/11/22 στο cv@shedia.gr. Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα συνοδεύονται από cover letter στο οποίο θα αναγράφονται οι λόγοι που επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα της «σχεδίας».