Θέση εργασίας στη «σχεδία»- Managing Director

Περιγραφή εργασίας

O/Η Managing Director σχεδιάζει και επιβλέπει όλη τη λειτουργία της οργάνωσης. Συντονίζει τη δημιουργία του στρατηγικού πλάνου της οργάνωσης, εξασφαλίζει τους πόρους για την υλοποίηση και αξιολογεί συστηματικά την εφαρμογή των προγραμμάτων και projects. Αναπτύσσει και επιβλέπει τη λειτουργία των προγραμμάτων, αναπτύσσει και επιβλέπει το πλάνο επικοινωνίας και ανεύρεσης πόρων, δημιουργεί και εκτελεί το πλάνο αλλαγής πολιτικής (advocacy) της «σχεδίας», παρακολουθεί την οικονομική πορεία της οργάνωσης, επιβλέπει όλη τη λειτουργία του εστιατορίου «σχεδία Home» και δημιουργεί το reporting των κύριων οικονομικών στοιχείων και των κύριων δεικτών επιτυχίας. Εξελίσσει και εκπαιδεύει συνεχώς την ομάδα του, δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες με φορείς και οργανώσεις, ΜΜΕ, εταιρείες, Ιδρύματα και δωρητές.

Τύπος σύμβασης Αόριστη
Αναφέρεται σε Country Director
Direct reports Head of Programs, Head of Fundraising, Head of Communications, Operations Manager, F&B Manager Shedia Home
Λοιπές συνεργασίες Εξωτερικές: Οργανώσεις, φορείς, δήμοι, περιφέρειες, opinion leaders, πολιτικοί, MME, Δωρητές

Κύριες αρμοδιότητες Περιγραφή
Δημιουργία και υποστήριξη τριετούς και ετήσιου στρατηγικού πλάνου ◼ Συνεχής παρακολούθηση του εξωτερικού οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος
◼ Δημιουργία στρατηγικού 3ετούς και ετήσιου πλάνου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ωφελούμενων, της κοινωνίας και της «σχεδίας»
◼ Επίβλεψη της υλοποίησης όλων των ενεργειών των ετήσιων πλάνων μέσω τακτικών συναντήσεων με τους Heads των τμημάτων
Ανάπτυξη εξωστρέφειας του οργανισμού με στόχο την υποστήριξη του οράματος, της αποστολής και των προγραμμάτων της «σχεδίας» ◼ Δημιουργία πλάνου ανάπτυξης και εξωστρέφειας της «σχεδίας» μέσω στρατηγικών συνεργασιών με
• άλλες οργανώσεις, φορείς, δήμους και περιφέρειες για την υποστήριξη των προγραμμάτων
• πολιτικούς φορείς για την δημιουργία πλάνου αλλαγής πολιτικών
• δωρητές με στόχο την ενεργή, συστηματική χρηματοδότηση των προγραμμάτων
• ΜΜΕ για την ανάπτυξη του πλάνου επικοινωνίας
• Ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την δικτύωση της «σχεδίας» και την διεύρυνση των προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων
Δημιουργία πλάνου αξιολόγησης του αντίκτυπου της «σχεδίας» και αναλυτικού reporting που θα αυξήσει τη λογοδοσία και διαφάνεια της οργάνωσης ◼ Δημιουργία πλάνου μέτρησης και αξιολόγησης του προγραμματικού αντίκτυπου (Monitoring & Evaluation system)
◼ Συστηματοποίηση όλων των διαδικασιών καταγραφής των οικονομικών στοιχείων και δημιουργία reports για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας
◼ Δημόσια επικοινωνία των προγραμματικών και οικονομικών αποτελεσμάτων
Δημιουργία, επίβλεψη και εξέλιξη management team και καθημερινό monitoring των projects ◼ Δημιουργία management team με συστηματικές, τακτικές συναντήσεις, στόχους και agenda.
◼ Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ομάδας
◼ Δημιουργία στόχων εκπαίδευσης και εξέλιξης ομάδας
◼Ετήσια αξιολόγηση σύμφωνα με το σύστημα HR αξιολόγησης της «σχεδίας»
◼ Συστηματική παρακολούθηση όλων των projects με συγκεκριμένα project management tools
◼ Εξασφάλιση ομαλής συνεργασίας με την ομάδα σύνταξης του περιοδικού

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Μεταπτυχιακό διοίκησης επιχειρήσεων, marketing

✅Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε αντίστοιχες θέσεις

✅Εμπειρία στη δημιουργία στρατηγικών πλάνων, budgets και εργαλείων monitoring και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων

✅Ηγετικές δεξιότητες

✅Οργανωτικές δεξιότητες & project management

✅Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργίας δικτύων συνεργασιών

✅Εξαιρετική κατανόηση και γνώση του ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος

✅Ευγένεια και σεβασμός σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις – ύψιστη εργασιακή ηθική και συνέπεια

*Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα συνοδεύονται από cover letters και θα είναι εμπρόθεσμα.

Αποστολή βιογραφικού στο cv@shedia.gr μέχρι 21/4/22