Θέση εργασίας στη «σχεδία»- Head of Communications

This image has an empty alt attribute; its file name is COMMMS_2-800x800.png

Περιγραφή εργασίας

O/Η Head of Communications σχεδιάζει, επιβλέπει και υλοποιεί το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του τμήματος Επικοινωνίας. Δημιουργεί την εικόνα της «σχεδίας» στο ευρύ κοινό, σύμφωνη με τη στρατηγική και το όραμα της οργάνωσης, επικοινωνεί με τα ΜΜΕ, τους opinion leaders, επιβλέπει την επικοινωνία και διαφήμιση της οργάνωσης στα κοινωνικά μέσα και σχεδιάζει και επιβλέπει το πλάνο ενεργειών και events με στόχο την αύξηση του awareness της «σχεδίας» και των προγραμμάτων της και την εκπαίδευση του κοινού που θα συμμετέχει σε αυτά. Εκπαιδεύει και εξελίσσει συνεχώς την ομάδα του/της και θέτει εφικτούς αλλά και φιλόδοξους στόχους.

Τύπος σύμβασης Αόριστη
Αναφέρεται σε Managing Director
Direct reports Digital Communications Officer,  Events and Admin Coordinator (2)
Λοιπές συνεργασίες Εξωτερικές: MME, Opinion leaders, Οργανώσεις Εσωτερικές: Head of Fundraising, Head of Programs, Operations Manager

Κύριες αρμοδιότητες Περιγραφή
Δημιουργία και υποστήριξη ετήσιου στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας ▪ Συνεχής παρακολούθηση του εξωτερικού οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος
▪ Δημιουργία στρατηγικού πλάνου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προγραμμάτων της «σχεδίας»
▪ Δημιουργία και στενή παρακολούθηση budget του πλάνου με τακτικές αναφορές εσόδων, εξόδων στον Operations Manager
▪ Παρακολούθηση των συμφωνημένων key performance indicators  
Δημιουργία και επίβλεψη πλάνου events και άλλων ενεργειών με στόχο την προώθηση των προγραμμάτων    ▪ Επικοινωνία με opinion leaders (celebrities, καλλιτέχνες, συγγραφείς, κ.ο.κ) με στόχο την προσέλκυσή τους σε προγράμματα προώθησης της «σχεδίας»
▪ Δημιουργία πλάνου και συντονισμός ενεργειών με την ομάδα του τμήματος και τη συμμετοχή άλλων τμημάτων όπου κρίνεται απαραίτητο  
Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας με ΜΜΕ ▪ Συνεχής ανανέωση λίστας δημοσιογράφωνΣυντονισμός με τα άλλα τμήματα για την έγκαιρη και ορθή αποστολή Δελτίων Τύπου
▪ Follow up στις αποστολές
▪ Δημιουργία ειδικών σχέσεων με ΜΜΕ που θα στηρίζουν τη «σχεδία» συστηματικά  
Δημιουργία και επίβλεψη πλάνου επικοινωνίας και διαφήμισης στα κοινωνικά μέσα   ▪ Συντονισμός με τα άλλα τμήματα για την έγκαιρη δημιουργία πλάνου επικοινωνίας
▪ Επίβλεψη της υλοποίησης και συγγραφή κειμένων  
Αξιολόγηση, ανάπτυξη, εκπαίδευση της ομάδας επικοινωνίας   ▪ Συνεχής επίβλεψη και εκπαίδευση της ομάδας επικοινωνίας
▪ Ετήσια αξιολόγηση σύμφωνα με το σύστημα HR αξιολόγησης της «σχεδίας»
▪ Ανάπτυξη προγράμματος εθελοντισμού με σωστό σχεδιασμό, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη κινήτρων για τους εθελοντές  
Στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της «σχεδίας» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της οργάνωσης συνολικά ▪ Ενεργή συμμετοχή στο Management Team
▪ Στενή συνεργασία με το τμήμα Προγραμμάτων και την Επικοινωνία με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη και ορατότητα των προγραμμάτων μας

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Μεταπτυχιακό σε επικοινωνία, marketing

✅ Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχες θέσεις

✅ Εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, Δελτίων Τύπου

✅Εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών μέσων και στη δημιουργία digital καμπανιών

✅ Εμπειρία στη δημιουργία στρατηγικών πλάνων, budgets και εργαλείων monitoring και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων

✅ Εμπειρία στη διαχείριση ΜΜΕ

✅ Ηγετικές δεξιότητες

✅ Οργανωτικές δεξιότητες

✅ Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας

✅ Εξαιρετική χρήση γραπτού και προφορικού λόγου σε Ελληνικά και Αγγλικά

✅ Εξαιρετική κατανόηση και γνώση του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος

✅ Ευγένεια και σεβασμός σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις – ύψιστη εργασιακή ηθική και συνέπεια

*Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα συνοδεύονται από cover letters και θα είναι εμπρόθεσμα.

Αποστολή βιογραφικού στο cv@shedia.gr μέχρι 4/3.