Θέση εργασίας στη «σχεδία» – Head of Social Programs

Περιγραφή εργασίας – Head of Social Programs

O/Η Head of Social Programs σχεδιάζει, επιβλέπει και υλοποιεί τα υπάρχοντα και νέα κοινωνικά προγράμματα της «σχεδίας», εστιάζοντας στους εξής 4 άξονες παρέμβασης: α. την ολιστική, στρατηγική υποστήριξη των ανθρώπων μέσα από προγράμματα κοινωνικής ενδυνάμωσης φορέων και οργανώσεων με τις/ τους οποίους θα συνάψει στρατηγικές συνεργασίες, β. την εργασιακή ενδυνάμωση και την ανάπτυξη εισοδήματος των ωφελούμενων μέσα από προγράμματα/ οικονομικές δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί στη «σχεδία» – με ναυαρχίδα την πώληση του περιοδικού «σχεδία» και άλλων υπαρχόντων και νέων κοινωνικών προγραμμάτων γ. τη σύλληψη, υλοποίηση και ανάπτυξη νέων κοινωνικών προγραμμάτων με στόχο την υποστήριξη συνανθρώπων μας που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό δ. τη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα προάγουν το «ευ ζην» των ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματά μας. Εξελίσσει και εκπαιδεύει συνεχώς την ομάδα του, δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες με φορείς και οργανώσεις, συνεργάζεται στενά με τα τμήματα Ανεύρεσης Πόρων και Επικοινωνίας.

Τύπος σύμβασηςΑόριστη
Αναφέρεται σεManaging Director
Direct reportsExisting and New Programs Officers, Vendors Coordinator
Λοιπές συνεργασίεςΕξωτερικές: Οργανώσεις, φορείς, δήμοι, περιφέρειες Εσωτερικές: ωφελούμενοι, Head of Fundraising, Head of Communications, Operations Manager
Κύριες αρμοδιότητεςΠεριγραφή
Δημιουργία και υποστήριξη ετήσιου στρατηγικού πλάνου προγραμμάτων-Συνεχής παρακολούθηση του εξωτερικού οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος
-Δημιουργία στρατηγικού πλάνου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ωφελούμενων, της κοινωνίας και της «σχεδίας»
-Δημιουργία και στενή παρακολούθηση budget του πλάνου με τακτικές αναφορές εσόδων, εξόδων στον Operations Manager
-Δημιουργεί και υλοποιεί πλάνα για τη διεύρυνση του κοινωνικού αντίκτυπου της «σχεδίας» και μέσα από τη διεύρυνση του δικτύου των ωφελούμενων στο σύνολο των κοινωνικών προγραμμάτων της
-Επίβλεψη όλων των ενεργειών και προγραμμάτων της «σχεδίας» – συντονισμός και με όλα τα άλλα τμήματα  
Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου για την ενδυνάμωση και τη  βελτίωση της ζωής των ωφελούμενων-Συστηματικό, στρατηγικό needs assessment, καταγραφή, ομαδοποίηση αναγκών
-Δημιουργία εξατομικευμένου πλάνου υποστήριξης
-Διασφάλιση των ίσων ευκαιριών όλων των ωφελούμενων
-Διασφάλιση της ασφάλειας ωφελούμενων, αναγνωστών, δωρητών και εργαζόμενων σε όλες της δραστηριότητες της «σχεδίας»  
Ανάπτυξη πλάνου εξωστρέφειας και στρατηγικών συνεργασιών-Καταγραφή οργανώσεων, φορέων και παροχών
-Συστηματική, στρατηγική επικοινωνία με τους φορείς που θα αποτελέσουν strategic partners της «σχεδίας»
-Διασφάλιση ότι όλες οι οργανώσεις, φορείς κ.ο.κ υλοποιούν τα προγράμματα μας σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας, ίσων ευκαιριών, προστασίας της «σχεδίας»  
Δημιουργία πλάνου αξιολόγησης των προγραμμάτων-Καθορισμός Key Performance Indicators που θα παρακολουθούν συστηματικά και στρατηγικά τον αντίκτυπο των προγραμμάτων
-6μηνη και ετήσια αξιολόγηση με βάση τους παραπάνω δείκτες
-Αναφορά, παρουσίαση ευρημάτων και δημιουργία εναλλακτικού πλάνου με διορθωτικές κινήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο  
Αξιολόγηση, ανάπτυξη, εκπαίδευση της ομάδας προγραμμάτων  -Συντονισμό και επίβλεψη των υφιστάμενων και νέων κοινωνικών προγραμμάτων
-Συνεχής επίβλεψη και εκπαίδευση της ομάδας προγραμμάτων
-Ετήσια αξιολόγηση σύμφωνα με το σύστημα HR αξιολόγησης της «σχεδίας»
-Ανάπτυξη προγράμματος εθελοντισμού με σωστό σχεδιασμό, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη κινήτρων για τους εθελοντές  
Στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της «σχεδίας» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της οργάνωσης συνολικά-Ενεργή συμμετοχή στο Management Team  
-Στενή συνεργασία με το Fundraising και την Επικοινωνία με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη και ορατότητα των προγραμμάτων μας
Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:  
-Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχες θέσεις
-Άμεση εμπειρία στη διαχείριση ευάλωτων ομάδων
-Εμπειρία στη δημιουργία στρατηγικών πλάνων, budgets και εργαλείων monitoring και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων
-Εμπειρία στην υποστήριξη προτάσεων για την ανεύρεση πόρων
-Ηγετικές δεξιότητες
-Οργανωτικές δεξιότητες
-Κατανόηση του περιβάλλοντος της Κοινωνίας των Πολιτών, της Κυκλικής Οικονομίας, οικονομικών δεδομένων και ικανότητα διαχείρισης οικονομικών συναλλαγών
-Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
-Άριστη διαχείριση κρίσεων και απρόβλεπτων ζητημάτων
-Εξαιρετική χρήση γραπτού και προφορικού λόγου σε Ελληνικά και Αγγλικά
-Εξαιρετική κατανόηση και γνώση του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος
-Ευγένεια και σεβασμός σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις – ύψιστη εργασιακή ηθική και συνέπεια
-Πτυχίο κοινωνικών επιστημών θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως    

*Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα συνοδεύονται από cover letters και θα είναι εμπρόθεσμα.

Αποστολή βιογραφικού στο cv@shedia.gr μέχρι 15/11.